Normani Kordeis 'DWTS'-eliminering er omtrent lige så kontroversielt et tab, som du vil se.